Proiecte de cercetare ale secției 

Biblia Hebraica: proiect de traducere

Biblia Hebraica: proiect de traducere

Coordonator: Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc

Proiectul de traducere a Bibliei Ebraice se desfășoară în cadrul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine, sub coordonarea dnei. Prof. dr. Madeea Axinciuc. El reunește cadre didactice, cercetători, masteranzi și alumni ai Programului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii și ai Programului de Studii Iudaice din cadrul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti.

Până în prezent, au fost traduse şi publicate următoarele volume:

 • Cartea lui Yona. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (Editura Universităţii din Bucureşti, 2015);
 • Cartea lui Rut. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (Editura Universităţii din Bucureşti, 2015);
 • Cartea Psalmilor. Psalmii 1-50, ediție bilingvă, traducere din ebraica biblică, transliterare și note (Editura Polirom, Iași, 2020).

Din echipa de traducere fac parte:

 • Sabina Avram, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS
 • Gabriel Victor Bâclea, alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS
 • Ioana Bujor, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS
 • Andrada Chioveanu, masterandă, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS
 • Beniamin Chircan, doctorand, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS
 • Rodica Gurămultă, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS
 • Gabriela Myers, asistent universitar doctorand, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS
 • Alina Tăriceanu, lector universitar doctor, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS
 • Ioana Zamfir, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

În cadrul proiectului au fost organizate patru ediții ale Școlii de vară Biblia Ebraică: traducere şi interpretare (în 2016, 2017, 2018, respectiv în 2019), la CIR Be-Yahad, Cristian, Braşov, în parteneriat cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.