Vizitați noul site al masteratului!

 

 

Programul masteral STUDII RELIGIOASE – TEXTE ȘI TRADIȚII

Programul masteral oferă:

 • cursuri teoretice de interes general, indispensabile înțelegerii paradigmelor și mecanismelor de gândire care subîntind fenomenul religios, precum și a metodologiei utilizate în studiul religiei (Filosofia religiei, Religie comparată, Istoria ideilor religioase);
 • cursuri teoretice cu aplicabilitate culturală imediată, care aprofundează texte fundamentale, descriu și problematizează aspecte esențiale ale marilor culturi religioase din istoria umanității (Iudaism, Creștinism, Islam, Religii orientale);
 • cursuri de interfaţă, care propun abordări şi metodologii interdisciplinare (Metodologia și practica cercetării);
 • cursuri teoretice cu aplicabilitate textuală, care au în vedere explicarea, explorarea și expunerea diverselor tradiții textuale din culturi variate (Tradiții textuale);
 • cursuri teoretice cu aplicabilitate specială, care au în vedere studierea manifestărilor aparte – caracteristice, marginale sau locale – ale fenomenului religios (Religie și politică, Religie şi artă, Religie şi ştiinţă);
 • cursuri teoretice şi practice pentru însușirea temeinică a limbilor în care au fost redactate textele respective (Practica limbii).

Programul asigură competențe academice în studiul fenomenului religios, pregătindu-i pe absolvenți pentru continuarea și aprofundarea studiilor la nivel doctoral.

În acelaşi timp, programul dezvoltă aptitudini şi competenţe pentru domenii şi registre precum:

 • consilierea în probleme de politică religioasă și de aplanare a conflictelor interreligioase;
 • dobândirea de expertiză în chestiuni de sociologie religioasă;
 • dobândirea de expertiză în filologie biblică;
 • dobândirea de expertiză în arheologie biblică;
 • dobândirea de expertiză în domeniul criticii textuale;
 • dobândirea de expertiză în traducerea, adnotarea și editarea unui text religios;
 • investigarea relaţiei dintre religie şi ştiinţă;
 • investigarea relaţiei dintre religie şi artă;
 • investigarea relaţiei dintre studiile religioase şi educaţie;
 • reevaluarea cunoaşterii în raport cu formarea omului ca miză a disciplinelor umaniste.

Prin abordarea multidisciplinară, programul propune noi contexte şi metodologii de cercetare, care să stimuleze dezvoltarea profesională în acord cu dezvoltarea personală.

Curriculum

 • Cursuri obligatorii: Filosofia religiei, Religie comparată, Istoria ideilor religioase, Tradiţii textuale, Religie şi artă, Religie şi politică, Religie şi ştiinţă, Iudaism, Creştinism, Islam, Religii orientale, Metodologia și practica cercetării
 • Cursuri opţionale (în funcţie de oferta anuală a FLLS): Greacă/ Latină/ Ebraică/ Arabă/ Sanscrită/ Chineză/ Japoneză/ Coreeană/ Turcă/ Persană/ Coptă / Sanscrită