Despre noi

​Programul de Studii Iudaice al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (FLLS) a fost înfiinţat în anul 2002, ca specializare B (Limbă și Literatură Ebraică), în cadrul Catedrei de Limbi şi Literaturi Orientale, prin efortul comun al dlui. Conf. dr. Mihail Mândra (director de program) și al dnei. Prof. dr. Madeea Axinciuc (cadru didactic titular), bucurându-se de sprijinul generos al dnei. Prof. dr. Sanda Râpeanu, la vremea respectivă Decan al FLLS.

În perioada 2002-2007, programul este coordonat de Conf. dr. Mihail Mândra.

Din 2007, programul funcționează în cadrul noii Catedre de Hungarologie, Rromani şi Studii Iudaice a FLLS și devine, la inițiativa dnei. Prof. dr. Madeea Axinciuc, specializare A (Limbă și Literatură Ebraică).

În 2009, dna. Prof. dr. Madeea Axinciuc devine director de program și propune transformarea programului de Studii Iudaice din program de licență cu statut de specializare A în program de Studii Culturale, cu statut de monospecializare. În urma evaluării ARACIS, programul de Studii Iudaice este autorizat în 2009 ca program interdisciplinar de Studii Culturale.

După reconfigurări la nivelul structurii departamentale a Facultății, din 2013 programul funcţionează în cadrul noului Departament de Hungarologie, Studii Iudaice şi Rromani.

Programul are ca punct de plecare viziunea conform căreia limba ebraică, tradiţia, cultura şi civilizaţia iudaică reprezintă un domeniu de studiu ce îşi găseşte în mod legitim locul între domeniile umaniste, alături de celelalte spaţii culturale studiate la FLLS. Mai mult,  apropierea de cultura iudaică nu se poate realiza fără cunoaşterea istoriei, literaturii, filosofiei şi a limbii (sau a limbilor) poporului care a creat-o.

În perioada 2014-2015, programul de Studii Iudaice este coordonat de dl. Lect. dr. Valentin Săndulescu, iar începând cu octombrie 2015, directorul programului a fost dna. Conf. dr. Ana Bărbulescu. Din octombrie 2023, dl. Lect. dr. Claudiu Stoian a devenit coordonatorul programului de Studii Iudaice.

Echipa care susține cursurile din cadrul programului este formată în prezent din 7 cadre didactice titulare și 6 cercetători (colaboratori externi).

Director de program: Lect. dr. Claudiu Stoian