Proiecte de cercetare ale secției 

Biblia Hebraica: proiect de traducere
Coordonator: Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc

Proiectul de traducere a Bibliei Ebraice se desfășoară în cadrul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine, sub coordonarea dnei. Prof. dr. Madeea Axinciuc. El reunește cadre didactice, cercetători, masteranzi și alumni ai Programului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii și ai Programului de Studii Iudaice din cadrul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti.

Până în prezent, au fost traduse şi publicate două dintre cărţile Bibliei Ebraice:

  • Cartea lui Yona. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (Editura Universităţii din Bucureşti, 2015);
  • Cartea lui Rut. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (Editura Universităţii din Bucureşti, 2015).

În curând va vedea lumina tiparului primul volum din Cartea Psalmilor (în curs de apariție la Editura Polirom).

Din echipa de traducere fac parte:

Sabina Avram, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Gabriel Victor Bâclea, alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Ioana Bujor, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS

Andrada Chioveanu, masterandă, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS

Beniamin Chircan, doctorand, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Rodica Gurămultă, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Gabriela Myers, asistent universitar doctorand, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS

Alina Tăriceanu, lector universitar doctor, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Ioana Zamfir, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

În cadrul proiectului au fost organizate patru ediții ale Școlii de vară Biblia Ebraică: traducere şi interpretare (în 2016, 2017, 2018, respectiv în 2019), la CIR Be-Yahad, Cristian, Braşov, în parteneriat cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.