Vizitați noul site al masteratului!

 

Informații și link-uri utile pentru studenți 

Cursuri Opționale
Practică Profesională

Practica profesională se efectuează: 1. în cadrul instituțiilor cu care Facultatea și Departamentul au semnat un protocol de colaborare; 2. în cadrul Facultății/Departamentului (practică intramurală); 3. în cadrul altor instituții sau organizații cu care, la propunerea studentului și cu acordul conducerii Departamentului și a Facultății, se poate încheia un protocol de colaborare.

Masteranzii angajați pot aduce o adeverinţă de angajat (în locul adeverinţei de practică), dacă se detaliază în adeverință sarcinile curente de serviciu și dacă acestea respectă domeniile de activitate acceptate pentru practica profesională, în urma unei consultări cu responsabilul de practică din partea Departamentului.

De asemenea, voluntariatul este acceptat ca practică profesională, în aceleași condiții cu cele menționate în cazul studenților angajați.

Pentru studenții angajați sau voluntari NU este necesară încheierea unui protocol între FLLS și compania/instituția respectivă.

 

Practica profesională este prevăzută în planul de învățământ al programului de Studii Religioase – Texte și Tradiții în semestrul II, după cum urmează:

  • Anul I, semestrul II: 10 zile (2 ECTS);
  • Anul II, semestrul I: 10 zile (2 ECTS).

 

Instituții cu care există convenții semnate pentru programul de Studii Religioase – Texte și Tradiții:

 

Formular-tip: Protocol de colaborare

Lucrarea de dizertație

AICI găsiți cele mai recente informații în ceea ce privește susținerea lucrării.

CALENDAR și INSTRUCȚIUNI privind elaborarea lucrării de disertație (în atenția studenților din anul II)*:

1 octombrie – 15 noiembrie: propunerea temei, prin e-mail, și acordul profesorului coordonator;

15-30 noiembrie: realizarea planului lucrării și discutarea lui cu profesorul coordonator;

1 decembrie – 20 februarie: redactarea și predarea, prin e-mail, a primei jumătăți a lucrării;

21 februarie – 30 aprilie: redactarea și predarea, prin e-mail, a celei de-a doua jumătăți a lucrării;

1-31 mai: pregătirea și predarea, prin e-mail, a ultimei variante a lucrării, ținând cont de sugestiile și recomandările profesorului coordonator;

iunie: înscrierea pentru examenul de susținere a disertației și predarea lucrării la secretariatul Departamentului și/sau al FLLS.

Poate coordona lucrări de disertație oricare dintre cadrele didactice care susțin cursuri în cadrul programului masteral, în funcție de tema abordată. Profesorul poate accepta sau nu, unilateral, propunerea de coordonare a unei lucrări. Tema lucrării de disertație se decide împreună cu profesorul coordonator, de la care masterandul are nevoie de acceptul privind coordonarea lucrării.

Cel târziu la data de 16 noiembrie, masteranzii trebuie să trimită, prin e-mail, detaliile privind tema lucrării și numele profesorului coordonator în atenția doamnei referent Raluca Bolocan (raluca.andrei@lls.unibuc.ro), cu „Cc:” în atenția profesorului coordonator și a directorului de program (madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro).

Toate detaliile tehnice privind redactarea și anvergura lucrării vor fi discutate de fiecare dintre masteranzi cu profesorul coordonator.

* Ca urmare a nerespectării calendarului și a instrucțiunilor de mai sus, profesorul îndrumător poate refuza coordonarea lucrării de disertație.

 

Orar

AICI puteți găsi cea mai recentă variantă a orarelor pentru toate secțiile FLLS.

Actualizare 27 februarie 2024: Orarul pentru Semestrul II (2023/2024) poate fi descărcat de AICI.

Burse

AICI puteți găsi informații despre bursele oferite la nivel de facultate.