Licența în STUDII IUDAICE

Programul de Studii Iudaice al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine este configurat ca program de licență interdisciplinar (3 ani, cu frecvență), în domeniul Studiilor culturale, şi oferă instrumentele necesare abordării unui spaţiu cultural complex, prin însuşirea limbii ebraice, prin familiarizarea cu disciplinele fundamentale şi de specialitate ale domeniului, precum şi prin posibilitatea comparării acestui spaţiu de tradiţie şi gândire cu alte spaţii studiate în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (ca discipline complementare).

Cursurile oferite în cadrul programului nostru dezvoltă teme legate de limba, istoria, cultura, tradiția, religia și literatura poporului evreu examinȃnd, în egală măsură, contactul și interacțiunea mediului iudaic cu alte spații culturale. Abordarea pe care o propunem este complexă, cu accente ce vin din domenii variate: filosofie, filologie, istorie, științe politice, sociologie. 

Venind alături de noi, veți studia o limbă rară, texte fundamentale aparținând unor perioade diferite (literatură biblică, pseudoepigrafică, medievală, modernă și contemporană), dar și istoria acestor perioade, începând cu perioada biblică, urmȃnd căile multiple ale istoriei Diasporei și ajungând în perioada contemporană. Veți putea înțelege altfel spațiul cultural aparte reprezentat astăzi de Statul Israel.

Programul nostru oferă atȃt cursuri de ebraică modernă, cȃt și cursuri de ebraică biblică.

Burse de studiu:

Cursuri intensive de ebraică modernă (Summer Ulpan), Israel – bursă oferită prin acordul bilateral semnat între România și Statul Israel;

Școala de vară de limba și literatura idiș (Yiddish Summer Program), Universitatea din Tel Aviv.