Despre noi

Programul de licență Limba și literatura maghiară – fondat în 1969, în cadrul Universității din București –  își propune: să formeze cercetători în domeniul Hungarologiei (limbă, literatură şi cultură maghiară); să formeze profesori pentru predarea materiei (şcolare) Limba şi literatură maghiară, respectiv Istoria şi cultura minorităţilor.

Specificul actului educaţional la Secția de Hungarologie, specializarea Limba şi literatură maghiară (A), constă, pe de o parte, în formarea studenţilor români, astfel încât după absolvire aceştia să poată transmite valorile culturii maghiare în mediul ştiinţific românesc şi către publicul larg din România, devenind traducători ai literaturii maghiare, popularizând cultura maghiară, respectiv activând ca cercetători în domeniul limbii şi culturii maghiare.

Pe de altă parte, programul de licență îi pregătește pe studenţii maghiari, pentru a deveni profesori de Limba şi literatura maghiară, respectiv specialişti în Hungarologie (ştiinţa culturii maghiare), cercetători capabili să poată concura în activitatea lor cu absolvenţi ai altor universităţi. Orientarea specializării este una profesională, care face posibilă continuarea activităţii pe linie academică, didactică şi/sau de cercetare.

Formarea studenţilor are în vedere crearea de competenţe, astfel încât, la avsolvirea programului, aceștia să fie capabili să exerseze una dintre următoarele profesii: lingvist, filolog, interpret, traducător, redactor-publicist, tehnoredactor, referent, lector în presa scrisă, în audio-vizual (mass media) şi în sectorul editorial, ziarist, critic literar, arhivist, documentarist, bibliotecar, muzeograf, cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetător ştiinţific etc.

Aceste competenţe sunt dezvoltate pe mai multe dimensiuni: competenţe instrumentale (cunoştinţe generale de bază în studiul limbii și literaturii maghiare şi în domeniul filologic, cunoaşterea a două limbi – nivel B2 şi C1, conform Cadrului de Referinţă European -, respectiv a două culturi şi literaturi străine, capacitatea de a folosi diferite tehnici de producere şi interpretare de text), competenţe interpersonale (abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii, de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea, de a lucra într-un context european şi internaţional), competenţe sistemice (capacitatea de a înţelege şi interpreta cultura proprie şi pe cea a altor ţări), competenţe psiho-sociale (pregătirea filologică permite predarea limbilor străine studiate la nivelul învăţământului primar, gimnazial şi liceal, cu condiţia absolvirii modulului psihio-pedagogic).

Director de program: Prof. dr. Bányai Éva