Despre noi

Specializarea Limba și literatura rromani este introdusă la Universitatea din București la inițiativa domnului Prof. dr. Gheorghe Sarău, care dezvoltă și coordonează în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine unicul program de licență de acest fel din țară.

Programul de licență Limba și literatura rromani (A) – Limba și literatura rromani/ O limbă și literatură străină (B) este organizat, ca primă specializare, din anul universitar 2005-2006, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, la forma cu frecvență, cu durata a 3 ani universitari (ciclu de licență). Anterior, între anii universitari 1997/1998 – 2004/2005, programul de Limba și literatura rromani s-a desfășurat ca secție/specializare B, pornindu-se de la o foarte bună experiență acumulată începând din 22 octombrie 1992 (când se introduce pentru prima dată în învățământul superior românesc un curs facultativ de limba rromani).

Din anul universitar 2005-2006 și până în prezent, specializarea A Limba și literatura rromani  beneficiază, anual, de 21 de locuri, dintre care, la buget sunt 10-15 locuri pentru rromi, 1-2 locuri pentru candidați nerromi, iar la taxă există 4-10 locuri (pentru toți candidații, indiferent de etnie). A doua specializare (specializarea B) poate fi una din limbile și literaturile: română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, portugheză, latină, persană, hindi, catalană, neerlandeză, suedeză, coreeană etc., în funcție de oferta anual a Facultății.

Secția de Limba și literatura rromani a excelat și în direcția dezvoltării unei specializări ID (învățământ la distanță), asigurând, între anii 2000-2010, în cadrul Departamentului de Învățământ Deschis la Distanță CREDIS al Universității din București, în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, pregătirea a peste 350 de institutori (Limba rromani/ direcție de studii Limba rromani/ PIPP – Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, cu modul de discipline rrome), contingent de cadre didactice pentru predarea limbii rromani în unitățile de învățământ preuniversitar în toate cele 41 de județe din țară și în București. Un program similar PIPP a fost asigurat de către profesorii secției între anii 2006-2010, în cadrul Universității Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca.

Director de program: Lect. dr. Delia Grigore