Informații și link-uri utile pentru studenți 

Cursuri Opționale

Pentru a alege unul dintre cursurile opționale, vă rugăm completați această cerere și atașați-o unui email la adresa: hir@lls.unibuc.ro

Data limită pentru a trimite cererile: 31 mai pentru studenții de anul II (care vor alege cursul pentru anul III semestrul 1) și 15 octombrie pentru studenții de anul III (care vor alege cursul pentru anul III semestrul 2).

Emailul va conține numele complet și specializarea studentului.

 

Anul III, semestrul I:

1. Opțional 1, sem. 1, anul III: Cultură și civilizație veche indiană (până la anul 1020 d. H.) (I)

Titular: Dr. Alexandru Zamfir

Ca obiectiv general, opționalul își propune însușirea unor cunoștințe fundamentale ale civilizației și culturii indiene, din preistorie până în epoca clasică (anul 1000 d.H.), punând accent pe relația dintre cultura indiană și cultura rromani. Din punct de vedere tematic, opționalul cuprinde: Caracteristici generale ale literaturii indiene vechi, De la India vedică la India brahmanică, India epopeilor, Relația dintre cultura indiană și cultura rromani etc.

2. Opțional 2. , sem. 1, anul III –  Perspectiva lexicului rrom străin vechi și nou în limba rromani comună (I)

Titular: Dr. Cristian Pădure

Cursul aprofundează noțiuni de etimologie și contact lingvistic sub aspectul evoluției și concretizării lexicului limbii rromani comune. Acest curs oferă o perspectivă teoretică generală abordând teme precum: Fundamentele lexicologiei; Noţiuni teoretice – abordare comparativă; Unităţi lexicale; Particularităţi ale lexicului rrom; Contactul lingvistic – contaminare sau îmbogăţire a lexicului?; Delimitare conceptuală şi funcţională a lexicului rrom străin, rrom vechi, rrom nou; Criterii generale de clasificare a lexicului; Criterii de clasificare a lexicului rrom; Domenii în care lexicul străin este mai productiv; Raportul dintre împrumut şi schimbarea de cod.

Parcurgerea acestor teme, având la bază cursurile anterioare, parcurse încă din anul I la specializarea Limba și literatura rromani, va contribui la dezvoltarea capacității de a aplica conceptele, noţiunile şi metodele specifice învăţării limbii rromani.

 

Anul III, semestrul II:

1. Opțional 1, sem. 2, anul III – Cultură și civilizație veche indiană (până la anul 1020 d. H.) (II)

Titular: Dr. Alexandru Zamfir

Cursul opțional resprezintă continuarea cursului omonim susținut în semestrul I și pune accentul pe relația dintre limbile din spațiul indian și limba rromani. Din punct de vedere tematic, opționalul cuprinde: Relația dintre limba rromani și limbile vechi indiene, Primele referiri cu privire la originea indiană a rromilor, Locul limbii rromani în cadrul limbilor neoindiene, Introducere în limba sanscrită etc.

2. Opțional 2. , sem. 2, anul III –  Perspectiva lexicului rrom străin vechi și nou în limba rromani comună (II)

Titular: Dr. Cristian Pădure

Tematica acestui curs are în vedere, pe de o parte, evidențierea traseului migrației romilor prin intermediul reperelor etimologice, iar pe de altă parte, descrierea particularităților fonetice și morfologice pentru cuvintele intrate în uzul limbii rromani din zone/culturi specifice.

De asemenea, prin intermediul acestui curs vă supunem atenției teme precum: Design-ul vechilor „matriţe” lingvistice în formarea cuvintelor în limba rromani; Dialect şi normă în traducerile publicate de organismele internaţionale; Adaptarea la specificul limbii rromani a achiziţiilor lexicale prebalcanice şi balcanice; Definirea conceptului de limbă comună – rol şi vectori de propulsare.

Aceste teme, dar și subtemele derivate din acestea se află într-o strânsă corelare cu tematica abordată în cadrul cursurilor și seminariilor anului III, prin intermediul cărora studentul are posibilitatea să își formeze un anumit grad de autonomie în înţelegerea fenomenului de contact lingvistic și evoluție fonetică a elementelor lexicale utilizate în limba rromani, provenite dintr-o limbă-sursă.

Practică Profesională

Practica profesională se efectuează: 1. în cadrul instituțiilor cu care Facultatea și Departamentul au semnat un protocol de colaborare; 2. în cadrul Facultății/Departamentului (practică intramurală); 3. în cadrul altor instituții sau organizații cu care, la propunerea studentului și cu acordul conducerii Departamentului și a Facultății, se poate încheia un protocol de colaborare.

Studenţii angajați pot aduce o adeverinţă de angajat (în locul adeverinţei de practică), dacă se detaliază în adeverință sarcinile curente de serviciu și dacă acestea respectă domeniile de activitate acceptate pentru practica profesională, în urma unei consultări cu responsabilul de practică din partea Departamentului.

De asemenea, voluntariatul este acceptat ca practică profesională, în aceleași condiții cu cele menționate în cazul studenților angajați.

Pentru studenții angajați sau voluntari NU este necesară încheierea unui protocol între FLLS și compania/instituția respectivă.

 

Practica profesională este prevăzută în planul de învățământ al programului de Limba și Literatura Rromani în anul II, semestrele 3 și 4 (1 ECTS/semestru), cu un număr de 25 de ore de practică pe semestru.

Instituții cu care există convenții semnate pentru programul de Limba și Literatura Rromani:

 

Formular-tip: Protocol de colaborare

Lucrarea de licență

AICI găsiți cele mai recente informații în ceea ce privește susținerea licenței.

 

Burse

AICI puteți găsi informații despre bursele oferite la nivel de facultate.

Orar
AICI puteți găsi cea mai recentă variantă a orarelor pentru toate secțiile FLLS.

Actualizare 19 aprilie 2024: Orarul pentru Semestrul II (2023/2024) poate fi descărcat de AICI.