PERSONAL DIDACTIC

Titulari

Prof. dr. Bányai Éva

Domenii de cercetare: proză maghiară contemporană, transculturalism, geoculturalism, narațiuni de tranziție

Cursuri: Literatură și cultură maghiară, Scriere academică (curs opțional)

Contact: eva.banyai@lls.unibuc.ro

Prof. dr. Zsigmond Győző

Domenii de cercetare: etnografie şi folclor, etnologie: istorie orală (bancuri politice, legende istorice), jocuri şi jucării populare (jocuri de cărţi, jocuri de limbă, şah, jucării din ciuperci), obiceiuri populare, meşteşuguri populare, mitologie populară; etnoastronomie; etnomicologie (proiect de cercetare: Etnomicologia Bazinului Carpatic); onomastică: toponime şi explicaţii de nume de locuri; cercetare sociolingvistică a disimilaţiei în maghiara folosită în România

Cursuri: Etnologie şi folclor maghiar, Onomastică, Structura limbii maghiare. Fonetică şi paleografie, Mitologia şi mitologia populară maghiară, arhetipuri multiculturale, Antropologie culturală şi socială. Regiuni etnografice maghiare, Toponomastică maghiară

Contact: gyozo.zsigmond@lls.unibuc.ro

Conf. dr. Zopus András (lector străin)

Domenii de cercetare: sociolingvistică, bilingvism, predarea și metodologia limbii maghiare ca limbă străină, relația dintre limbă și identitate personală, onomastică, istoria limbii maghiare, literatură veche maghiară

Cursuri: Practica limbii maghiare, Limba maghiară ca limba a 3-a

Contact: andras.zopus@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Pupp Réka

Domenii de cercetare: textologie maghiară, morfologie maghiară, lingvistică contrastivă

Cursuri: Structura limbii maghiare: morfologie, sintaxa, textologie; Practica limbii maghiare

Contact: reka.pupp@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Szilágyi Szilárd

Domenii de cercetare: literatura maghiară înainte de secolul XX, istoria culturii maghiare, etnografie, turcologie, istoria religiei, mistică islamică

Cursuri: Literatură şi cultură maghiară, Civilizație maghiară, Scriere academică (curs opțional), Practica limbii maghiare, Didactica limbii și literaturii maghiare, Islam (masterat: Studii Religioase – Texte și Tradiții)

Contact: szilard.szilagyi@lls.unibuc.ro

Colaboratori

Dr. Demény Péter

Domenii de cercetare: Literatură maghiară și universală

Contact: peter-iosif.demeny@lls.unibuc.ro