Proiectele noastre

Cadrele didactice ale secției participă în mod curent în diferite proiecte, ca parteneri, alături de instituții guvernamentale și interguvernamentale.

Unul din proiectele perene îl constituie Școala de vară de limba rromani, inițiată de domnul Prof. dr. Gheorghe Sarău în anul 1999, împreună cu alți parteneri. Coordonarea celor 40 de ediții ale Școlii de vară a revenit în exclusivitate inițiatorului.

Un alt proiect important derulat în parteneriat este cel coordonat de doamna Lect. dr. Delia Grigore, dedicat susținerii creației literare în limba rromani și editării de volume în acest scop.