PERSONAL DIDACTIC

Titulari

Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc

Domenii de cercetare: Literatură biblică, Ebraică biblică, Filosofia religiei, Religie comparată, Filosofie medievală

Cursuri: Cultură și religie (Literatură biblică), Structura limbii ebraice (Ebraică biblică), Filosofie și gândire iudaică

Contact: madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro

Conf. dr. Ana Bărbulescu

Domenii de cercetare: Iudaismul perioadei celui de-al Doilea Templu; Manuscrisele de la Marea Moartă; Antisemitism; Holocaust.

Cursuri: Cultură și religie (Literatură pseudoepigrafică; Manuscrisele de la Marea Moartă), Istorie și mentalități (Geneza anti-iudaismului), Antisemitism și Holocaust (curs optional)

Contact: ana.barbulescu@lls.unibuc.ro 

Conf. dr. Camelia Crăciun

Domenii de cercetare: Istoria socială a intelectualilor; Literatură comparată; Literatură română; Istorie evreiască; Istoria culturii idiș; Istoria teatrului idiș

Cursuri: Introducere în Cultura Ştetl-ului. Curs de antropologie culturală; Introducere în Istoria culturii idiş; Introducere în Istoria teatrului idiș; Curs de Istorie a intelectualilor evrei de limbă română (1851 – 1945); De la Kafka la Norman Manea. Identitatea evreiască și modernizarea

Contact: camelia.craciun@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Valentin Săndulescu

Cursuri: Istorie și mentalități (perioada modernă și contemporană), Istorie și civilizație (perioada modernă și contemporană), Introducere în istoria Statului Israel (curs opțional).

Domenii de cercetare: Istorie / Studii Iudaice (istoria și istoriografia fascismului și antisemitismului; istoria comunității evreiești din România; istoria modernă și contemporană a României, istoria perioadei interbelice în centrul și sud-estul Europei); Studii Religioase (religie și politică în secolul al XX-lea).

Contact: valentin.sandulescu@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Claudiu Stoian

Domenii de cercetare: arheologie biblică, iudaismul antic, religiile spațiului levantin.

Cursuri: Traditie și identitate, Istorie și mentalități, Istorie și civilizație, Cultură și religie.

Contact: claudiu.stoian@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Alina Tăriceanu

Domenii de cercetare: cultură și religie iudaică, gen și iudaism, apariția creștinismului pe fundal iudaic, liniile de demarcație între iudaism și creștinismcreștinism timpuriu, textele apocrife de la Nag Hammadi și tradiția gnostică.

Cursuri: Cultură și religie iudaică, Creștinism, Tradiții textuale, Limba coptă, Didactica specializării.

Contact: alina.tariceanu@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Ioana Bujor

Domenii de cercetare: ebraică biblică și modernă, tehnici de traducere, filosofie modernă timpurie, exegeză biblică medievală

Cursuri: Filosofie și gândire iudaică, Traducere și interpretare, Structura limbii ebraice (Ebraică biblică), Practica limbii ebraice (Ebraică modernă)

Contact: ioana.bujor@lls.unibuc.ro

Asist. dr. Gabriela Myers

Domenii de cercetare: ebraică modernă; ebraică biblică; lingvistica ebraică; literatura israeliană contemporană.

Cursuri: Practica limbii ebraice (Ebraică modernă), Structura limbii ebraice (Ebraică biblică), Literatură modernă și contemporană.

Contact: gabriela.myers@lls.unibuc.ro

Asist. dr. Sabina Avram

Domenii de cercetare: studii iudaice, filosofia religiei, hermeneutică biblică

Cursuri: Practica limbii ebraice (Ebraică modernă)

Contact: sabina.avram@drd.unibuc.ro

Colaboratori externi

Drd. Raluca Bolocan

Domenii de cercetare: studii culturale iudaice, studii idiș, istoria evreilor din România.

Contact: raluca.andrei@lls.unibuc.ro

Dr. Beniamin Laurențiu Chircan

Domenii de cercetare: iudaism biblic, literatură biblică, ebraică biblică, teologie biblică

Cursuri: Cultură și religie iudaică

Contact: beniamin-laurentiu.chircan@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Francisca Solomon

Domenii de cercetare: literatura și presa de limbă germană și idiș din Bucovina și Galiția austriacă, Iluminismul din cadrul Imperiului habsburgic, literatura de expresie germană, română și idiș despre Holocaust, teorii literare și culturale

Cursuri: Literatură modernă și contemporană (Scriitori evrei de expresie germană; Introducere în limba și literatura idiș)

Contact: francisca_solomon@yahoo.com