Licența în LIMBA ȘI LITERATURA RROMANI

În cadrul specializării Limba și literatura rromani (A) sunt studiate discipline fundamentale, discipline generale, discipline de specialitate, discipline complementare obligatorii, dar și discipline din afara planului de învățământ al FLLS (modulul psiho-pedagogic), acestora adăugându-li-se disciplinele de studiu prevăzute pentru specializarea B.

I. Discipline fundamentale

 1. Literatura și cultură rromani (2 h/ săpt. – curs + 1 h/ săpt. – sem./ 3 ani);
 2. Structura limbii rromani (2 h/ săpt. – curs + 1 h/ săpt. – sem./ 3 ani);
 3. Practica limbii rromani (6 h/ săpt. sem./ 3 ani).

II. Discipline generale

 1. Literatură comparată (an I, sem. 1, 2 h/ săpt.- curs);
 2. Concepte de teorie literară (an I, sem. 2, 2 h/ săpt.- curs);
 3. Concepte de lingvistică modernă (an II, sem. 4, 2 h/ săpt. – curs).

III. Discipline de specialitate

 1. Bazele culturii europene (an II, sem. 3, 2 h/ săpt. – curs);
 2. Opțional 1 rromani (an III, sem. 5 și sem. 6, câte 2 h/ săpt. – curs);
 3. Opțional 2 rromani (an III, sem. 5 și sem. 6, câte 2 h/ săpt. – curs);
 4. Practică profesională (an II, sem. 3 și 4, câte 1 h/ săpt. – sem.);
 5. Practica de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență (an III, sem. 6, 1 h/ săpt. – sem.);
 6. Etică și integritate academică/ Scriere academică (an III, sem. 5, 2 h/ săpt. – curs opțional).

IV. Discipline complementare obligatorii

 1. Educație fizică (an I, sem. 1 și sem. 2, câte 1 h/ săpt.- curs + câte 2 h/ săpt. – sem.);
 2. Voluntariat (anii I-III : 2 h/ sem. X 6 sem.).

V. Discipline din afara planului de învățământ al FLLS (modulul psiho- pedagogic):

 1. Didactica (Metodica) predării limbii rromani (1 oră/ săpt. – curs, an II, sem 4);
 2. Practica predării limbii rromani (coordonare) (1 oră/ săpt. – sem., an II, sem. 4)I