Informații și link-uri utile pentru studenți 

Licență iunie 2022

Examen de licență
– iunie 2022 –
Tematică și bibliografie:

Tematică și bibliiografie examen de licență

Cursuri Opționale

Pentru a alege unul dintre cursurile opționale, vă rugăm completați această cerere și atașați-o unui email la adresa: hir@lls.unibuc.ro

Data limită pentru a trimite cererile: 31 mai pentru studenții de anul II (care vor alege cursul pentru anul III semestrul 1) și 15 octombrie pentru studenții de anul III (care vor alege cursul pentru anul III semestrul 2).

Emailul va conține numele complet și specializarea studentului.

 

Opțional 1 (anul III, sem. 1 și 2)

Etnologie şi folclor maghiar

Titular: Prof. dr. ZSIGMOND Győző

Cursul folosește metode interactive, prezentări PowerPoint şi resurse online. Obiectivele principale ale cursului sunt: cunoaşterea noţiunilor specifice etnografiei și folclorului, transmiterea unor cunoştinţe de bază necesare dezvoltării profesionale. Dintre temele și subdomeniile abordate amintim: etnocentrismul; istoria cercetării etnografice maghiare; metode și genuri în folclor; etnoastronomie (introducere); cosmogonie și credințe populare; etnobotanică; etnomicologie (introducere); zonele etnografice maghiare; obiceiuri populare specifice anumitor regiuni etnografice.

Fișa disciplinei anul III, semestru 1

Fișa disciplinei anul III, semestrul 2

 

Opțional 2 (anul III, sem. 1 și 2)

Etică şi integritate academică / Scriere academică

Titulari: Lect. dr. SZILÁGYI Szilárd (sem. 1) și Prof. dr. BÁNYAI Éva (sem. 2)

Obiectivul general al discipliei este familiarizarea studențiilor cu reperele și criteriile generale ale scrierii academice. Obiectivele specifice constau în familiarizarea cu diferite metode și instrumente de cercetare și scriere academică folosite în activitatea științifică, în domeniul Filologie, cu asimilarea unor noțiuni generale de retorică și stilistică utile în elaborarea tezelor, referatelor și a lucrărilor de disertație.

Fișa disciplinei anul III, semestru 1

Fișa disciplinei anul III, semestrul 2

 

Practică Profesională

Practica profesională se efectuează: 1. în cadrul instituțiilor cu care Facultatea și Departamentul au semnat un protocol de colaborare; 2. în cadrul Facultății/Departamentului (practică intramurală); 3. în cadrul altor instituții sau organizații cu care, la propunerea studentului și cu acordul conducerii Departamentului și a Facultății, se poate încheia un protocol de colaborare.

Studenţii angajați pot aduce o adeverinţă de angajat (în locul adeverinţei de practică), dacă se detaliază în adeverință sarcinile curente de serviciu și dacă acestea respectă domeniile de activitate acceptate pentru practica profesională, în urma unei consultări cu responsabilul de practică din partea Departamentului.

De asemenea, voluntariatul este acceptat ca practică profesională, în aceleași condiții cu cele menționate în cazul studenților angajați.

Pentru studenții angajați sau voluntari NU este necesară încheierea unui protocol între FLLS și compania/instituția respectivă.

 

Practica profesională este prevăzută în planul de învățământ al programului de Limba și Literatura Maghiară în anul II, semestrele 3 și 4 (1 ECTS/semestru), cu un număr de 25 de ore de practică pe semestru.

Instituții cu care există convenții semnate pentru programul de Limba și Literatura Maghiară:

  • Institutul Cultural Maghiar Balassi Bálint
  • Radiodifuziunea Română
  • Liceul Ady Endre din București

 

Formular-tip: Protocol de colaborare

Orar

AICI puteți găsi cea mai recentă variantă a orarelor pentru toate secțiile FLLS.

Actualizare 27 februarie 2024: Orarul pentru Semestrul II (2023/2024) poate fi descărcat de AICI.

Burse

AICI puteți găsi informații despre bursele oferite la nivel de facultate.

Lucrarea de licență

AICI găsiți cele mai recente informații în ceea ce privește susținerea licenței.