Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani

Despre noi

Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani se formează în anul 2013, prin reconfigurarea Catedrei de Hungarologie, Rromani și Studii Iudaice înființate la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine în 2007, în jurul nucleului constituit de Catedra de Hungarologie, prin reunirea celor trei specializări distincte: Limba și Literatura Maghiară, Studii Iudaice, Limba și Literatura Rromani.

În prezent, în cadrul Departamentului funcționează patru programe de studii:

  • Limba și Literatura Maghiară – program de licență (specializare A)
  • Studii Iudaice – program de licență (monospecializare)
  • Limba și Literatura Rromani – program de licență (specializare A)
  • Studii Religioase – Texte și Tradiții – program de masterat interdisciplinar
Organizare

DIRECTOR DE DEPARTAMENT:

Lect. dr. Ioana Bujor

 

COORDONATORI – PROGRAME DE STUDII:

Prof. dr. Éva Bányai – Director de program, Limba şi Literatura Maghiarǎ A (licență)

Lect. dr. Claudiu Stoian – Director de program, Studii Iudaice (licenţǎ)

Lect. dr. Delia Grigore  – Director de program, Limba şi Literatura Rromani A (licenţǎ)

Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc – Director de program, Studii Religioase – Texte şi Tradiţii (masterat)

 

MEMBRI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII:

Lect. dr. Ioana Bujor

Lect. dr. Réka Pupp

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT:

Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale

 

RESPONSABILI PENTRU PRACTICA PROFESIONALĂ:

Lect. dr. Réka Pupp (Hungarologie)

Dr. Sabina Avram (Studii Iudaice)

Asist. dr. Alexandru Zamfir (Rromani)

Asist. dr. Gabriela Myers (Studii Religioase – Texte și Tradiții)

 

RESPONSABILI PENTRU PROGRAMELE ERASMUS Și CEEPUS:

Lect. dr. Réka Pupp (Hungarologie)

Lect. dr. Valentin Săndulescu (Studii Iudaice)

Asist. dr. Alexandru Zamfir (Rromani)

 

SECRETARIATUL DEPARTAMENTULUI:

Drd. Valentina Pârjol – Referent de specialitate

 

Organigrama completă a departamentului poate fi consultată aici.