PERSONAL DIDACTIC

Titulari

Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc

Domenii de cercetare: Literatură biblică, Ebraică biblică, Filosofia religiei, Religie comparată, Filosofie medievală

Cursuri: Filosofia religiei, Iudaism, Ebraică biblică

Contact: madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro

Conf. dr. Ana Bărbulescu

Domenii de cercetare: Iudaismul perioadei celui de-al Doilea Templu; Manuscrisele de la Marea Moartă; Antisemitism; Holocaust.

Cursuri: Iudaism, Religie comparată

Contact: ana.barbulescu@lls.unibuc.ro

Conf. dr. Lucian Dîncă

Domenii de cercetare: Creștinismul antic, Părinții Bisericii – Răsărit & Apus, Conciliile ecumenice – cezaropapism, Dogmatica creștină, Acreditat la CNSAS – dosarele securității comuniste

Cursuri: Creștinism, Religie și politică

Contact: lucian.dinca@unibuc.ro

Lect. dr. Valentin Săndulescu

Domenii de cercetare: Istorie și mentalități (perioada modernă și contemporană), Istorie și civilizație (perioada modernă și contemporană), Introducere în istoria Statului Israel (curs opțional).

Cursuri: Religie și politică

Contact: valentin.sandulescu@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Claudiu Stoian

Domenii de cercetare: arheologie biblică, iudaismul antic, religiile spațiului levantin.

Cursuri: Religie și artă

Contact: claudiu.stoian@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Szilágyi Szilárd

Domenii de cercetare: literatura maghiară înainte de secolul XX, istoria culturii maghiare, etnografie, turcologie, istoria religiei, mistică islamică

Cursuri: Islam

Contact: szlagy1@yahoo.com

Colaboratori externi

Prof. dr. Maria Francisca Băltăceanu

Domenii de cercetare: Științe biblice, Filologie clasică

Cursuri: Tradiții textuale (Vechiul Testament)

Contact: fran_mon@yahoo.it

Dr. habil. Emanuela Timotin (CS I)

Domenii de cercetare: filologie română; istoria limbii române literare; texte apocrife; descântece

Cursuri: Religie și artă, Istoria ideilor religioase

Contact: emanuela.timotin@unibuc.ro

Conf. dr. Doina Monica Broșteanu

Domenii de cercetare: filologie arabă, filologie ebraică, traductologie, științe biblice

Cursuri: Tradiții textuale (Noul Testament)

Contact: fran_mon@yahoo.it

Dr. Maria Rodica Pop (CS II)

Domenii de cercetare: șamanismul mongol și siberian; astrologie și divinație în Mongolia; etnologia civilizațiilor nomade: aria central-asiatică; rolul alianțelor matrimoniale în Mongolia medievală; ritualul de căsătorie la grupuri etnice mongole în sec. al XI-lea; simbolismul culorilor și al cifrelor în Mongolia 

Cursuri: Religii orientale (Introducere în șamanismul mongol și siberian)

Contact: rodicapop2508@gmail.com

Dr. Ovidiu Cristian Nedu

Domenii de cercetare: Budhismul Yogacara (Vijnanavada), în surse indiene; Upanisadele vechi (în special, Aitareya, Taittiriya, Mundaka, Svetasvatara, Mandukya, Kausitaki-Brahmana) și forma clasică a Vedantei (cu aplecare specială pe textele Mandukyakarika și Vedanta-Sara).

Forma primară a școlii Vaisesika, așa cum apare aceasta în Vaisesika-Sutra.

Posibilitatea de a valorifica unele idei din budhism și hinduism în întemeierea unei spiritualități naturaliste.

Umanismul creștin din gândirea lui Fr. Schleiermacher (preocupare mai recentă, motivată de rațiuni personale, dar sper că și îndeajuns de documentată).

Cursuri: Religii orientale (partea 1, India), Limba sanskrită

Contact: ovidiushunya@yahoo.co.in

 

Drd. Iulian Lucian Maidanuc

Domenii de cercetare: Buddhism tibetan, istoria civilizației tibetane, buddhism Vajrayāna, hinduism, istoria civilizaţiei indiene.

Cursuri: Religii orientale (Buddhism tibetan)

Contact: lucian.maidanuc@lls.unibuc.ro

 

Diacon Dr. Florin Ciprian Petre

Domenii de cercetare: teologia patristică și istoria monahismului din primele secole creștine

Cursuri: Creștinism – O introducere în antropologia monahismului „prin
ochii” Sfântului Ioan Casian

Contact: petreflorinciprian@gmail.com