ADMITERE 2023

Sesiunea:  IULIE 2023
Mai multe detalii: https://admitere.lls.unibuc.ro/
Număr de locuri: 17 buget * + 3 taxă
(15 locuri exclusiv pentru etnicii rromi și 2 locuri pentru nerromi)

 

Pliant admitere

Admiterea pentru programul de Limba și literatura rromani (A) − O limbă și literatură modernă (B), studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, la zi, se face prin concurs de dosare.

Specializările B pentru care se poate opta sunt următoarele*:

Engleză / Franceză / Germană / Italiană / Portugheză / Spaniolă / Suedeză / Coreeană / Rusă / Latină / Română

*menționăm că lista de discipline complementare poate suferi modificări în funcție de oferta anuală a facultății.

Pentru detalii privind calendarul admiterii și înscrierea, vă rugăm să verificați pagina facultății.

Sediul principal al programului de studii: Str. Pitar Moș 7-13, sector 1, București, Cabinetul de Limba și literature rromani (sala 31, et. II).

Detalii de contact:

Lect. univ. dr. Delia Grigore, Director de program: delia.grigore@lls.unibuc.ro