PERSONAL DIDACTIC

Titulari

Lect. dr. Delia Grigore

Domenii de cercetare: etnografie, etnologie, etnolingvistică, folclor, istorie orală, literatură (în special în sfera romologiei)

Cursuri: Literatura și cultura rromani

Contact: delia.grigore@lls.unibuc.ro

Asist. dr. Alexandru Zamfir

Domenii de cercetare: limba rromani, antroponimia rromilor, istoria și cultura rromilor, cultură și civilizație indiană, limba hindi

Cursuri: Practica limbii rromani, Cultură și civilizație veche indiană, Practică profesională

Contact: alexandru.zamfir@lls.unibuc.ro

Asist. dr. Cristian Pădure

Domenii de cercetare: filologie, contact lingvistic, dialectologie, didactica limbii

Cursuri:  Structura limbii rromani, Didactica limbii rromani, Practica limbii rromani, Perspectiva lexicului rrom străin vechi și nou în limba rromani comună (curs opțional)

Contact: cristian.padure@lls.unibuc.ro

Colaboratori externi

Prof. dr. Gheroghe Sarău

Domenii de cercetare:

– limba rromani: lexicologie; etimologie; bibliografie; istoriografie în cercetarea limbii și culturii rromilor; planificarea lingvistică rromani pentru domeniul educațional; cultivarea limbii în societate; cultura rromilor (personalități ale rromilor).

alte domenii: istoriografie literară românească interbelică și comunistă.

Cursuri: Structura limbii rromani (Morfologie, Sintaxă, Lexicologie, Dialectologie – Varietăți dialectale ale limbii rromani din România și de pretutindeni)

Contact: gheorghe.sarau@lls.unibuc.ro

Drd. Luiza Medeleanu

Domenii de cercetare: antropologie, studii culturale vizuale, imagologie, literatură (cu tematică rromă).

Cursuri: Literatură și cultură rromani

Contact: medeleanu_luiza@yahoo.com