Vizitați noul site al masteratului!

Despre noi

Programul interdisciplinar de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii este primul și unicul program de masterat din ţară care propune studierea academică, neconfesională a fenomenului religios, conferind aceeași demnitate, fără discriminare, tradițiilor religioase studiate.

Un accent aparte se pune pe studiul riguros și de profunzime al textelor fundamentale, sub călăuzirea atentă, generoasă și dăruitoare a profesorilor noștri, specialiști cu prestigiu în domeniul disciplinelor predate și buni cunoscători ai limbilor în care sunt redactate aceste texte.

Programul are în vedere atât studiul religiilor abrahamice (iudaism, creştinism, islam), cât şi studiul religiilor orientale, dintr-o perspectivă care îmbină abordări venind dinspre istoria religiilor, istoria ideilor, filosofia religiei, filosofia ştiinţei, religie comparată, ştiinţe politice, sociologie, filologie, hermeneutică etc.

În acelaşi timp, programul rediscută relaţia dintre ştiinţă şi religie, respectiv dintre studiile religioase şi educaţie, din perspectiva reevaluării cunoaşterii în raport cu formarea omului ca miză a disciplinelor umaniste.

Masteratul se adresează, în egală măsură, studenţilor care au absolvit programe de licenţă în domeniul disciplinelor umaniste şi celor care au absolvit programe de studiu în domeniul ştiinţelor exacte, încurajând abordările interdisciplinare şi constituind o punte către şcoala doctorală.

O primă circumscriere a obiectului de studiu se referă la legătura fenomenului religios cu tradițiile textuale care îl atestă.  O a doua delimitare constă în gestul necesar de explicitare și de integrare a fenomenului religios studiat în contextul istoric, politic, filosofic, social în care acesta se manifestă. A treia direcție urmărită este înțelegerea fenomenului religios și a relevanței acestuia în lumea de astăzi.

Director de program: Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc