Informații și link-uri utile pentru studenți 

Cursuri Opționale

Pentru anul universitar 2022-2023 cursurile opționale pentru anul III vor fi susținute de către următoarele cadre didactice: Semestrul I – conf. dr. Ana Bărbulescu și conf. dr. Camelia Crăciun, Semestrul II – lect. dr. Valentin Săndulescu și dr. Mihaela Suciu.

Studenții vor alege câte un curs pentru fiecare profesor, rezultând astfel 4 cursuri opționale, două în primul semestru și două în cel de-al doilea semestru. În cazul fiecărui opțional, profesorul va susține cursul pentru care au optat majoritatea studenților.

Datele despre completarea opțiunilor vor fi trimise prin email.

Anul III, semestrul I:

 • Conf. Dr. Ana Bărbulescu: 

1. Antisemitism și Holocaust

Cursul îşi propune să abordeze problema Holocaustului dintr-o perspectivă interdisciplinară, accentul fiind pus atȃt pe identificarea cauzelor, cȃt și pe analiza categoriilor de actori sociali implicați. Mai mult, se va avea în vedere surprinderea imaginii evreului în istoria Europei, urmărindu-se identificarea modalităţii în care atitudinea anti-iudaică/ antisemită se transformă trecând de la o epocă istorică la alta.

Dintre temele tratate în cadrul cursului:

 • Evreul în istoria Europei. Anti-iudaism, antisemitism, rasism. De ce evreul?
 • Republica de la Weimar. De ce Germania?
 • Legislație antisemită, ghetoizare, deportare
 • Soluția finală
 • Actori sociali participanți la Holocaust: făptași, victime, martori
 • Rezistență și reacție. Drepți între popoare

 

2. Concepte fundamentale în iudaism

 Cursul își propune să ofere o analiză a transformărilor prin care trece lumea iudaică în perioada celui de-al Doilea Templu, accentul fiind pus în egală măsură pe reconfigurările teologice și sociale specifice perioadei.

Dintre temele tratate în cadrul cursului :

 • Reconfigurări teologice: căderea omului vs. Căderea îngerilor
 • Reconfigurări teologice: Dumnezeu și Satan sau Dumnezeu vs. Satan
 • Reconfigurări sociale: Cine este evreu?
 • Reconfigurări sociale: templu și sinagogă. Apariția unui nou tip de lider religios
 • Conf. dr. Camelia Crăciun

1. Introducere în opera lui Șulem Alechem

Considerat a fi părintele literaturii idiș moderne, Șulem Alehem a lăsat în urma sa o operă bogată și multe proiecte culturale care au susținut promovarea culturii idiș într-o perioada istorică dificilă. Cursul oferă o introducere nu doar în cele mai importante teme ale creației marelui scriitor, ci și în istoria socială a evreilor est-europeni de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX prin intermediul scrierilor studiate.

2. Introducere în opera lui I. Bashevis-Singer

Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, I. Bashevis-Singer este cel mai cunoscut și tradus autor de limbă idiș și unul dintre ultimii prozatori importanți în această limbă. Cursul reprezintă atât o incursiune prin cele mai reprezentative opere ale marelui autor, cât și prin modul în care acestea au pătruns în cultura modernă prin intermediul teatrului, cinematografiei, al promovării media, etc.

Anul III, semestrul II:

 • Lect. dr. Valentin Săndulescu: 

1. Introducere în istoria Statului Israel

Acest curs își propune să fie o introducere în studiul istoriei Statului Israel, de la fondarea sa în 1948 și până în prezent, prin evidențierea provocărilor de ordin politic, social, economic și cultural pe care acest stat le-a cunoscut de-a lungul existenței sale. Pornind de la evaluarea contextului istoric, intern și extern, care a influențat apariția și dezvoltarea Statului Israel, se va analiza și situația complexă pe care acesta o are de gestionat din punctul de vedere al securității naționale și al relațiilor internaționale. Subiecte precum memoria Holocaustului sau rolul religiei in viața publică israeliană ocupă, de asemenea, o poziție importantă în cadrul cursului.

2. Personalități ale lumii evreiești moderne

Acest curs își propune să ofere o introducere în istoria modernă a evreilor plecând de la analiza vieții și activității unor personalități care au marcat această istorie de la începutul modernității și până în zilele noastre. Evenimente importante precum emanciparea evreilor, dezvoltarea ideii și mișcării sioniste sau fondarea și evoluția Statului Israel vor fi prezentate pornind de la experiențele, acțiunile și ideile personalităților care au contribuit în mod decisiv la mersul acestor evenimente.

 • Dr. Mihaela Suciu 

1. Evreii în Peninsula Iberică medievală

Cursul este o introducere în istoria comunității evreilor sefarzi, în perioada medievală, din Peninsula Iberică, o perioadă cunoscută drept „Epoca de Aur”, datorită progresului cultural, social și economic pe care sefarzii iberici le-au cunoscut. Pentru o abordare comprehensivă, cursul își propune și să contextualizeze destinul comunității evreiești iberice în ceea ce se poate numi unul dintre cele mai interesante experimente sociale din Evul Mediu: existența în același spațiu a trei comunități religioase distincte, aflate în conflict, dar reușind să coexiste: iudaică, musulmană și creștină. Prin analiza documentelor epocii, provenite deopotrivă din cadrul comunității sefarde, cât și al comunităților dominante iberice (creștine și musulmane), cursul își propune fixarea și însușirea unor concepte necesare în înțelegerea perioadei și a specificului constructului identitar sefard. Sursele principale de lucru din cadrul cursului sunt documentele juridice, religioase, literare.

2. Imaginarul colectiv despre cripto-evreu în Peninsula Iberică

Cursul își propune explorarea, fixarea și însușirea unor concepte necesare în înțelegerea perioadei și a specificului constructului identitar al evreilor spanioli forțați să se convertească la creștinism, precum „identitate”, „celălalt”, „alteritate”, „stereotip”, „prejudecată”, „anti-iudaism”, „antisemitism”. Pentru acest fapt, exemplul de caz studiat în cadrul cursului va fi viața cotidiană a cripto-evreilor, modelată de Inchiziția spaniolă, expansiunea politico-religioasă a monarhiei spaniole de la sfârșitul Evului Mediu și începutul Renașterii și de relația obscură cu vechea identitate evreiască. Sursele principale de lucru din cadrul cursului sunt documentele juridice, religioase, literare.

 

Practică Profesională
Practica profesională se efectuează: 1. în cadrul instituțiilor cu care Facultatea și Departamentul au semnat un protocol de colaborare; 2. în cadrul Facultății/Departamentului (practică intramurală); 3. în cadrul altor instituții sau organizații cu care, la propunerea studentului și cu acordul conducerii Departamentului și a Facultății, se poate încheia un protocol de colaborare.

Studenţii angajați pot aduce o adeverinţă de angajat (în locul adeverinţei de practică), dacă se detaliază în adeverință sarcinile curente de serviciu și dacă acestea respectă domeniile de activitate acceptate pentru practica profesională, în urma unei consultări cu responsabilul de practică din partea Departamentului.

De asemenea, voluntariatul este acceptat ca practică profesională, în aceleași condiții cu cele menționate în cazul studenților angajați.

Pentru studenții angajați sau voluntari NU este necesară încheierea unui protocol între FLLS și compania/instituția respectivă.

 

Practica profesională este prevăzută în planul de învățământ al programului de Studii Iudaice în semestrul II, după cum urmează:

 • Anul I, semestrul II: 40 de ore (1 ECTS);
 • Anul II, semestrul II: 80 ore (2 ECTS).

 

Instituții cu care există convenții semnate pentru programul de Studii Iudaice:

 

Formular-tip: Protocol de colaborare

Lucrarea de licență
AICI găsiți cele mai recente informații în ceea ce privește susținerea licenței.

 

Orar
AICI puteți găsi cea mai recentă variantă a orarelor pentru toate secțiile FLLS.

Actualizare 27 februarie 2024: Orarul pentru Semestrul II (2023/2024) poate fi descărcat de AICI.

Burse
AICI puteți găsi informații despre bursele oferite la nivel de facultate.
Program de consultații
În cazul în care există întrebări sau probleme de natură administrativă sau academică în ceea ce privește programul de Studii Iudaice, studenții pot lua legătura cu directorul de program, lect. dr. Claudiu Stoian (claudiu.stoian@lls.unibuc.ro) în vederea stabilirii unei întâlniri. 

Pentru eventuale neclarității sau probleme legate de un anumit curs, studenții pot lua legătura cu titularul cursului respectiv: 

prof. dr. Madeea Axinciuc madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro 

conf. dr. Ana Bărbulescu ana.barbulescu@lls.unibuc.ro 

conf. dr. Camelia Crăciun camelia.craciun@lls.unibuc.ro 

lect. dr. Valentin Săndulescu valentin.sandulescu@lls.unibuc.ro 

lect. dr. Claudiu Stoian claudiu.stoian@lls.unibuc.ro 

lect. dr. Ioana Bujor ioana.bujor@lls.unibuc.ro 

asist. dr. Gabriela Myers gabriela.myers@lls.unibuc.ro 

dr. Sabina Avram sabina.avram@drd.unibuc.ro 

drd. Raluca Bolocan raluca.andrei@lls.unibuc.ro