Proiecte de cercetare ale secției 

Biblia Hebraica: proiect de traducere

Coordonator: Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc

Proiectul de traducere a Bibliei Ebraice se desfășoară în cadrul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine, sub coordonarea dnei. Prof. dr. Madeea Axinciuc. El reunește cadre didactice, cercetători, masteranzi și alumni ai Programului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii și ai Programului de Studii Iudaice din cadrul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti.

Până în prezent, au fost traduse şi publicate două dintre cărţile Bibliei Ebraice:

  • Cartea lui Yona. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (Editura Universităţii din Bucureşti, 2015);
  • Cartea lui Rut. Traducere din ebraica biblică, transliterare şi note (Editura Universităţii din Bucureşti, 2015).

În curând va vedea lumina tiparului primul volum din Cartea Psalmilor (în curs de apariție la Editura Polirom).

Din echipa de traducere fac parte:

Sabina Avram, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Gabriel Victor Bâclea, alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Ioana Bujor, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS

Andrada Chioveanu, masterandă, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS

Beniamin Chircan, doctorand, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumnus, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Rodica Gurămultă, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Gabriela Myers, asistent universitar doctorand, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Iudaice, FLLS

Alina Tăriceanu, lector universitar doctor, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

Ioana Zamfir, doctorandă, Şcoala Doctorală de Studii Literare şi Culturale, FLLS, şi alumna, Programul de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii, FLLS

În cadrul proiectului au fost organizate patru ediții ale Școlii de vară Biblia Ebraică: traducere şi interpretare (în 2016, 2017, 2018, respectiv în 2019), la CIR Be-Yahad, Cristian, Braşov, în parteneriat cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.

COSMOLOGY: proiect de cercetare

Coordonator: Dr. Mihnea Dobre

Proiect de cercetare (PN-III-P1-1.1-TE-2016-0710), Early Modern Cosmology Between “Mosaic Physics” and Mechanical Philosophy (1650-1713) / Cosmologia modernității timpurii între „fizica mozaică” și filosofia mecanică (1650-1713). Acronim: COSMOLOGY

Website

Proiectul COSMOLOGY investighează receptarea cosmologiei carteziene în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Celebra teorie a vârtejurilor, dezvoltată de către René Descartes în Principiile filosofiei (1644) a fost respinsă de Newton în Principiile matematice ale filosofiei naturale (1687). Proiectul explorează o receptare mai timpurie a cosmologiei carteziene, premergătoare acestei respingeri. Combinând istoria științei cu istoria filosofiei și cu studiul religiei din perioada modernă timpurie, examinăm aspecte deopotrivă teologice, metafizice și de fundamentare a fizicii perioadei respective. Parte din activitatea de cercetare acoperă și traduceri de texte. Un exemplu în acest sens este traducerea unui text care discută relația dintre filosofia naturală a lui Descartes și istoria Creației din primele două cărți ale Genezei: Cordemoy, Gerauld de. 1668. Copie d’une Lettre Ecrite à un sçavant Religieux de la Compagnie de Jesus: Pour montrer, I. Que le Systeme de Monsieur Descartes, et son opinion touchant les bestes, n’ont rien de dangereux. II. Et que tout ce qu’il en a écrit, semble estre tiré du premier Chapitre de la Genese. s.l.: s.n.

Traducerea din limba franceză urmează să apară la Editura Universității din București, ca parte a unui studiu despre Cosmologia carteziană.

Pentru mai multe rezultate ale proiectului, vă invităm să vizitați această pagină.