Informații și link-uri utile pentru studenți 

Cursuri Opționale

Pentru a alege unul dintre cursurile opționale, vă rugăm completați această cerere și atașați-o unui email la adresa: hir@lls.unibuc.ro

Data limită pentru a trimite cererile: 31 mai pentru studenții de anul II (care vor alege cursul pentru anul III semestrul 1) și 15 octombrie pentru studenții de anul III (care vor alege cursul pentru anul III semestrul 2).

Emailul va conține numele complet și specializarea studentului.

 

Anul III, semestrul I:

Antisemitism și Holocaust (Conf. dr. Ana Bărbulescu)

Cursul îşi propune să abordeze problema Holocaustului dintr-o perspectivă interdisciplinară, accentul fiind pus atȃt pe identificarea cauzelor, cȃt și pe analiza categoriilor de actori sociali implicați. Mai mult, se va avea în vedere surprinderea imaginii evreului în istoria Europei, urmărindu-se identificarea modalităţii în care atitudinea anti-iudaică/ antisemită se transformă trecând de la o epocă istorică la alta.

Dintre temele tratate în cadrul cursului:

 • Evreul în istoria Europei. Anti-iudaism, antisemitism, rasism. De ce evreul?
 • Republica de la Weimar. De ce Germania?
 • Legislație antisemită, ghetoizare, deportare
 • Soluția finală
 • Actori sociali participanți la Holocaust: făptași, victime, martori
 • Rezistență și reacție. Drepți între popoare

Introducere în Istoria Dramaturgiei Idiș (Conf. dr. Camelia Crăciun)

Cursul prezintă, prin intermediul unei serii de opere dramaturgice semnificative, evoluția unui domeniu teatral cult recent, care a evoluat surprinzător, reușind rapid să se sincronizeze cu marile școli teatrale europene. Pornind de la activitatea lui Avram Goldfaden, care pregătește prima trupă și primul spectacol profesionist de limbă idiș din lume la Iași, în 1876, și trecȃnd prin diverse etape și influențe (S. An-ski, S. As, I. L. Peretz, Solem Aleihem, etc.), teatrul idiș ajunge astăzi să reprezinte un patrimoniu remarcabil, fascinant și semnificativ pentru istoria culturii evreiești est-europene.

Dintre temele tratate în cadrul cursului:

 • Originile teatrului idiș: Purimspil
 • Avram Goldfaden și teatrul idiș la Iași
 • An-sky și mitul Dybuk-ului
 • Sholem Asch – primul autor de limbă idiș nominalizat la Premiul Nobel

Anul III, semestrul II:

Evreii în Peninsula Iberică medievală (Dr. Mihaela Suciu)

Cursul este o introducere în istoria comunității evreilor sefarzi, în perioada medievală, din Peninsula Iberică, o perioadă cunoscută drept „Epoca de Aur”, datorită progresului cultural, social și economic pe care sefarzii iberici l-au cunoscut. Pentru o abordare comprehensivă, cursul își propune și să contextualizeze destinul comunității evreiești iberice în ceea ce se poate numi unul dintre cele mai interesante experimente sociale din Evul Mediu: existența în același spațiu a trei comunități religioase distincte, aflate în conflict, dar reușind să coabiteze: iudaică, musulmană și creștină. Prin analiza documentelor epocii, provenite deopotrivă din cadrul comunității sefarde, dar și a comunităților dominante iberice (creștine și musulmane), cursul își propune fixarea și însușirea unor concepte necesare în înțelegerea perioadei și a specificului constructului identitar sefard, precum „identitate”, „celălalt”, „alteritate”, „stereotip”, „prejudecată”, „anti-iudaism”, „antisemitism”. Sursele principale de lucru din cadrul cursului sunt documentele juridice, religioase, literare.

Dintre temele tratate în cadrul cursului:

 • Introducere în istoria evreilor sefarzi
 • Legislație antisemită și convertiri forțate
 • Cripto-evreul: geneza unui model identitar
 • Expulzarea evreilor sefarzi din Peninsula Iberică
 • Sentencia- Estatuto
 • Alborayque
 • Edictul Granada

Introducere în istoria Statului Israel (Lect. dr. Valentin Săndulescu)

Acest curs își propune să fie o introducere în studiul istoriei Statului Israel, de la fondarea sa în 1948 și până în prezent, prin evidențierea provocărilor de ordin politic, social, economic și cultural pe care acest stat le-a cunoscut de-a lungul existenței sale. Pornind de la evaluarea contextului istoric, intern și extern, care a influențat apariția și dezvoltarea Statului Israel, se va analiza și situația complexă pe care acesta o are de gestionat din punctul de vedere al securității naționale și al relațiilor internaționale. Subiecte precum memoria Holocaustului sau rolul religiei in viață publică israeliană ocupă, de asemenea, o poziție importantă în cadrul cursului.

Dintre temele tratate în cadrul cursului:

 • Fondarea Statului Israel. Bazele organizării și funcționarea noului stat. Războiul de independență (1947 – 1949)
 • Politică, economie și societate în primele decenii ale noului stat (1948 – 1967)
 • Israelul și criza Suezului (1956). Războiul de Șase Zile (1967) și consecințele sale asupra Israelului și Orientului Mijlociu
 • Evoluții interne și externe în Israelul anilor `70 – `80: războiul de Yom Kippur (1973) și pacea cu Egiptul (1979); victoria Likud în alegerile din 1977 și sfârșitul supremației laburiste
 • Rolul memoriei Holocaustului în viața publică a Statului Israel
 • Politică și societate în Israel după 1989: Acordurile de la Oslo și asasinarea lui Ițhak Rabin (1993-1995)
 • Religie și politică în Israel
Practică Profesională

Practica profesională se efectuează: 1. în cadrul instituțiilor cu care Facultatea și Departamentul au semnat un protocol de colaborare; 2. în cadrul Facultății/Departamentului (practică intramurală); 3. în cadrul altor instituții sau organizații cu care, la propunerea studentului și cu acordul conducerii Departamentului și a Facultății, se poate încheia un protocol de colaborare.

Studenţii angajați pot aduce o adeverinţă de angajat (în locul adeverinţei de practică), dacă se detaliază în adeverință sarcinile curente de serviciu și dacă acestea respectă domeniile de activitate acceptate pentru practica profesională, în urma unei consultări cu responsabilul de practică din partea Departamentului.

De asemenea, voluntariatul este acceptat ca practică profesională, în aceleași condiții cu cele menționate în cazul studenților angajați.

Pentru studenții angajați sau voluntari NU este necesară încheierea unui protocol între FLLS și compania/instituția respectivă.

 

Practica profesională este prevăzută în planul de învățământ al programului de Studii Iudaice în semestrul II, după cum urmează:

 • Anul I, semestrul II: 40 de ore (1 ECTS);
 • Anul II, semestrul II: 80 ore (2 ECTS).

 

Instituții cu care există convenții semnate pentru programul de Studii Iudaice:

 

Formular-tip: Protocol de colaborare

Lucrarea de licență

AICI găsiți cele mai recente informații în ceea ce privește susținerea licenței.

 

Orar

AICI puteți găsi cea mai recentă variantă a orarelor pentru toate secțiile FLLS.

Orarul pentru Semestrul I (2020/2021) poate fi descărcat de AICI.

Burse

AICI puteți găsi informații despre bursele oferite la nivel de facultate.