PERSONAL DIDACTIC

Titulari

Prof. dr. habil. Madeea Axinciuc

Domenii de cercetare: Literatură biblică, Ebraică biblică, Filosofia religiei, Religie comparată, Filosofie medievală

Cursuri: Cultură și religie (Literatură biblică), Structura limbii ebraice (Ebraică biblică), Filosofie și gândire iudaică

Contact: madeea.axinciuc@lls.unibuc.ro

Conf. dr. Ana Bărbulescu

Domenii de cercetare: Iudaismul perioadei celui de-al Doilea Templu; Manuscrisele de la Marea Moartă; Antisemitism; Holocaust.

Cursuri: Cultură și religie (Literatură pseudoepigrafică; Manuscrisele de la Marea Moartă), Istorie și mentalități (Geneza anti-iudaismului), Antisemitism și Holocaust (curs optional)

Contact: ana.barbulescu@lls.unibuc.ro 

Conf. dr. Camelia Crăciun

Domenii de cercetare: Istoria socială a intelectualilor; Literatură comparată; Literatură română; Istorie evreiască; Istoria culturii idiș; Istoria teatrului idiș

Cursuri: Introducere în Cultura Ştetl-ului. Curs de antropologie culturală; Introducere în Istoria culturii idiş; Introducere în Istoria teatrului idiș; Curs de Istorie a intelectualilor evrei de limbă română (1851 – 1945); De la Kafka la Norman Manea. Identitatea evreiască și modernizarea

Contact: camelia.craciun@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Valentin Săndulescu

Cursuri: Istorie și mentalități (perioada modernă și contemporană), Istorie și civilizație (perioada modernă și contemporană), Introducere în istoria Statului Israel (curs opțional).

Domenii de cercetare: Istorie / Studii Iudaice (istoria și istoriografia fascismului și antisemitismului; istoria comunității evreiești din România; istoria modernă și contemporană a României, istoria perioadei interbelice în centrul și sud-estul Europei); Studii Religioase (religie și politică în secolul al XX-lea).

Contact: valentin.sandulescu@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Claudiu Stoian

Domenii de cercetare: arheologie biblică, iudaismul antic, religiile spațiului levantin.

Cursuri: Traditie și identitate, Istorie și mentalități, Istorie și civilizație, Cultură și religie.

Contact: claudiu.stoian@lls.unibuc.ro

Lect. dr. Alina Tăriceanu

Domenii de cercetare: cultură și religie iudaică, gen și iudaism, apariția creștinismului pe fundal iudaic, liniile de demarcație între iudaism și creștinismcreștinism timpuriu, textele apocrife de la Nag Hammadi și tradiția gnostică.

Cursuri: Cultură și religie iudaică, Creștinism, Tradiții textuale, Limba coptă, Didactica specializării.

Contact: alina.tariceanu@lls.unibuc.ro

Asist. drd. Gabriela Myers

Domenii de cercetare: ebraică modernă; ebraică biblică; lingvistica ebraică; literatura israeliană contemporană.

Cursuri: Practica limbii ebraice (Ebraică modernă), Structura limbii ebraice (Ebraică biblică), Literatură modernă și contemporană.

Contact: gabriela.myers@lls.unibuc.ro

Colaboratori externi

Dr. Mihaela Suciu

Domenii de cercetare: filologie, studii culturale – studii iudaice, studii sefarde, imagologie.

Cursuri: Evreii în Peninsula Iberică medievală (curs optional), Literatură sefardă (seminar)

Contact: mihaelasuciu11@gmail.com

Drd. Ioana Bujor

Domenii de cercetare: studii iudaice, filosofie modernă (sec. al XVII-lea), hermeneutică biblică, filosofia religiei

Cursuri: Practica limbii ebraice (Ebraică modernă), Structura limbii ebraice (Ebraică biblică), Literatură modernă și contemporană, Cultură și religie iudaică (Literatură biblică), Filosofie și gândire iudaică

Contact: ioana.bujor@lls.unibuc.ro

Drd. Sabina Avram

Domenii de cercetare: studii iudaice, filosofia religiei, hermeneutică biblică

Cursuri: Practica limbii ebraice (Ebraică modernă)

Contact: sabina.avram@drd.unibuc.ro

PERSONAL ADMINISTRATIV

Drd. Raluca Bolocan

Domenii de cercetare: studii culturale iudaice, studii idiș, istoria evreilor din România.

Contact: raluca.andrei@lls.unibuc.ro