Sediul Facultății de Limbi și Literaturi Străine din Pitar Moș – Str. Pitar Moş nr. 7-13, cod 010451, sector 1, Bucureşti (metrou P-ţa Romană) – HARTĂ

– aici se desfășoară cursurile secțiilor de Hungarologie și Rromani (rareori Studii Iudaice/Studii Religioase)

Clădirea Universității Nicolae Titulescu – Calea Văcărești, nr. 185 (metrou Timpuri Noi) – HARTA

– aici se desfășoară majoritatea cursurilor programelor de Studii Iudaice și Studii Religioase

 

Pentru orice nelămuriri sau sugestii referitoare la departamentul nostru, vă invităm să ne contactați la adresa: hir@lls.unibuc.ro

Vă invităm să vizitați pagina de contact a facultății pentru detalii generale despre secretariat/decanat.